KASTBLUSSYSTEEM.NL

Uw specialist in brandbeveiliging

Oplossing ruimten en kasten

Object blussysteem

Dit blussysteem biedt uitkomst voor maximale zekerheid om kritische server, telecom en UPS systemen 24/7 brandveilig te stellen. Dit volautomatische blussysteem biedt een hoogwaardige actieve beveiliging en vormt daardoor een goed alternatief t.o.v. passieve ruimteblussystemen. Door deze vorm van actieve brandbeveiliging wordt u in de gelegenheid gesteld om calamiteiten IN of in de directe nabijheid van uw kritische server en telecom apparatuur in uw computerruimte of SER ruimte te trend analyseren. Uw kritische applicaties zijn optimaal beschermd.

Vanuit de centrale vindt aansturing plaats, worden meetgegevens geanalyseerd en weggeschreven naar een opslagregister op een dedicated monitoring pc. Deze lokale unit is een in het systeem geadresseerde unit. Een lokale unit bewaakt continue de parameters als temperatuur, stof en eventuele rookontwikkeling in of in de directe nabijheid van een serverkast, UPS, rack of patchkast. Iedere 15 seconden vindt er binnen het meetsysteem een logronde en systeemcheck plaats om veranderingen van parameters vroegtijdig te traceren.

Door het per lokale unit instellen van tresholds is het mogelijk voor alle te beveiligen risico objecten meetwaarden vast te leggen waar binnen de objecten normaal functioneren. Zodra tresholds worden overschreden zal het meetsysteem zorgdragen voor het uitgeven van een waarschuwing aan de verantwoordelijke perso(o)n(en). Dit blussysteem kan aangesloten worden op uw gebouwgebonden brandmeldcentrale of gebouwbeheersysteem, er kan ook autonoom per GSM module doorgemeld worden.

Indien er in een gemonitord object een blussing plaats moet vinden dan wordt eerst de blusklep van de betreffende lokale unit geopend. Nadat deze volautomatisch geopend is zal de hoofdklep op het reduceerventiel van de bluscilinder in werking treden. Het ventiel dat de uitstroom karakteristiek van een blussing regelt reduceert de druk vanuit de bluscilinder van 200 bar naar een gemiddelde druk van 25 bar. Indien een computair vanonder de vloer de gekoelde lucht uitblaast dan zal deze gedurende de blussing worden afgeschakeld en na een brandblussing opnieuw worden ingeschakeld.

Het blusgas dat in deze unieke toepassing wordt gebruikt is gasvormig stikstof. Omdat er sprake is van objectblussing is er veel minder voorraad aan blusgas nodig dan bij toepassing van conventionele ruimteblussystemen. Er wordt veelal volstaan met 1 bluscilinder met een inhoud van 10m3 aan blusgas. De hoogte van de bluscilinder is slechts 1 meter 70 en deze heeft een diameter van 30cm. Bij de conventionele ruimteblussystemen (Argon, Inergen) is er minimaal een factor 8 tot 12 meer aan blusgasvolume benodigd.

Bij een blussing afkomstig van een conventioneel ruimteblussysteem moet er tevens rekening worden gehouden met ruimtelijke overdruk en er moet een overdrukluik in de muur of raam geplaatst worden. Als de computerruimte zich aan een buitengevel grenst dan zal dit een probleem vormen. Naast deze eerste bouwkundige aanpassing dienen aanwezige systeemwanden en verlaagde plafonds verzwaard te worden. Om de brand bij de bron te bestrijden is dit preventieve blussysteem uitgerust met een functionaliteit waarmee net voor een blusactie de spanning van het te blussen apparaat afgeschakeld kan worden.

Met een afschakeling van de spanningtoevoer wordt de toevoer van elektriciteit belemmert hetgeen kan worden vergeleken met het dichtdraaien van een gaskraan. Indien serversystemen meer dan 1 voeding hebben en er sprake is van een A en B voeding dan kan de toevoer van spanning afgeschakeld worden door toevoeging van meerdere spanning uitschakelboxen. De centrale unit beschikt over de mogelijkheid tot het hardwarematig doorgeven van doormeldingen. Hiervoor zijn drie potentiaal vrije wisselcontacten beschikbaar. U kunt hierbij denken aan een koppeling naar een reeds aanwezig brandmeldsysteem of een gebouwbeheersysteem. Andere mogelijkheden zijn er in de vorm van de specifieke SMS module die door middel van SMS en email mogelijke waarschuwingen en alarmen doorgeeft aan de verantwoordelijke perso(o)n(en). Indien de ontvanger de melding niet aanneemt zal er een volgende persoon op de hoogte gebracht worden. In de speciaal voor deze toepassing geschreven software worden van de waarschuwingsadressen de mobiele nummers opgeslagen en ook het type user gedefinieerd.

Dit blussysteem geeft u de mogelijkheid om temperatuur en rookontwikkeling remote te monitoren en te analyseren om zo nodig actie te ondernemen als een apparaat een nadere inspectie behoeft. Door in te loggen of door op het stand-by scherm van de monitoring pc te kijken ziet u per bewaakt object de actuele waarden en de fysieke situatie zoals deze werkelijk in de computerruimte staan opgesteld. In een veilige situatie zijn de waarden in de kleur groen weergegeven en bij een overschrijding van een waarde geel en bij een alarmoverschrijding rood. U weet precies op welk moment en in welk object er een storing of calamiteit plaatsvindt. Bij een tweemelder afhankelijke overschrijding treedt het systeem direct in werking.

Het blussysteem is in elke omgeving toepasbaar met de nadruk op een zeer preventieve werking. Hiernaast staat de blusleiding alleen bij een actieve blussing onder druk waarbij de blusdruk veel lager is dan van ruimteblussystemen. Dit blussysteem is eenvoudig te verhuizen en ook kritische apparatuur tot 1000 meter buiten de serverruimte kan in het detectiesysteem worden opgenomen en middels een decentraal opgestelde bluscilinder worden geblust. Op 1 centrale unit kunnen zelfs tot 252 te beveiligen componenten gekoppeld worden. 

Hebt u vragen, wij zijn u van dienst ! Kastblussysteem.nl   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.