KASTBLUSSYSTEEM.NL

Uw specialist in brandbeveiliging

Oplossing ruimten en kasten

FM200 blussystemen: Vervanger van Halon. Voorloper van Novec

Wij leveren u kwalitatief hoogstaande echter sterk voordelige FM200 ruimteblussystemen. FM200 blusgas heeft net als Novec een blusgas afblaassnelheid van tien seconden. De werking berust net als het Novec blusgas op fysische koeling van de vlam op moleculair niveau, de hitte wordt letterlijk uit het vlamfront onttrokken zodat de brand stopt. FM200 blusgas wordt als vloeistof in de bluscilinder opgeslagen en tijdens het afblazen wordt het in gasvorm omgezet. FM200 is vooral een veilig blusgas in het geval zich er een situatie zich voordoet waarbij mensen zich in de gebluste ruimte bevinden.

Het FM200 blusgas brengt bij brandblussing geen thermische koudeschok teweeg. Vanuit de bluscilinder is er sprake van een blusdruk van 42 of 25 bar in de met blusgas beveiligde ruimte. Bij 25 bar lagedruk blussing wordt er gebruik gemaakt van FM200 bluscilinders met meer dan 120 liter inhoud. FM200 blusgas heeft een langere atmosferische levensduur dan Novec, echter is FM200 blusgas per kg blusgas circa 30 procent voordeliger dan het Novec blusgas. Tijdens een brandblussing met FM200 blusgas blijft de ruimtelijke zuurstofgraad rond 19% gehandhaafd. Enkel de zuurstofgraad in de vlam wordt tot een onbrandbaar niveau verlaagd. FM200 heeft een katalyserende blussende werking (negatief katalytisch) wat inhoudt dat de verbranding in de brandhaard wordt versneld en er een zuurstoftekort in de brandhaard ontstaat die brand dovend werkt.

De blusnozzles van FM200 blussystemen hebben per nozzle een sproeioppervlak van 9 bij 9 meter. Ook bij toepassing van de FM200 blusgassystemen is er meestal slechts 1 bluscilinder voor een redelijk grote computerruimte nodig. FM200 blussystemen besparen u eveneens kostbare vierkante meters en dit blusgas kent vele toepassingen zoals in computerruimten, Telecom ruimten, serverracks, patchkasten en motorruimten van schepen. FM200 blussystemen zijn door verzekeraars wereldwijd erkend en approved. Nog een groot voordeel is dat bij toepassing van een FM200 blussysteem er minder hoge eisen worden gesteld aan het volume aan bouwkundige aanpassingen die aan de met blusgas te beveiligen ruimte gedaan moeten worden zoals ruimtedichtheid en overdruk. Ook het FM200 blusgas moet direct na afblazing vanuit de gasbluscilinder(s) tijdens een actieve brandblussing minimaal tien minuten in de met het FM200 (HFC227ea) blusgas beveiligde computerruimte standhouden.

In vergelijking tot het FM200 blusgas zijn de Inerte blusgassen IG55 en IG541 minder effectieve blusgassen. De FM200 blussystemen worden toegepast in kleinere computerruimten of datacenters tot circa 200 vierkante meter. FM200 blusgas dooft een brand al bij een lage blusgas concentratie van vijf tot tien procent. Bij IG55 en IG541 blussystemen moet de blusgasconcentratie minimaal 45 tot 50 procent zijn. Bij het toepassen van IG55 of IG541 blusgas in computerruimten of datacenters zijn dus aanzienlijk meer gasbluscilinders nodig dan bij inzet van FM200 blussystemen. IG55 en IG541 bluscilinders worden in enkele of dubbele rij in cilinderbanken ondergebracht terwijl er bij FM200 blussystemen slechts 1 blusgascilinder nodig is. Tijdens de blussing vloeit het blusgas binnen 10 seconden vanuit de bluscilinder de beveiligde ruimte in.

Voor FM200 blussystemen geldt dat na brandblussing de lege bluscilinder snel te hervullen is omdat er in Nederland meerdere over het land verdeelde bluscilinder hervulstations aanwezig zijn. Bij toepassing van IG55 of IG541 blussystemen zijn grotere bouwkundige overdrukvoorzieningen plus een groter benodigd budget noodzakelijk dan bij toepassing van FM200 blussystemen. FM200 gasblussystemen zijn in aanschaf iets voordeliger dan Novec. Voor alle ruimteblussystemen geldt dat er minimaal 1 keer per jaar een preventieve controle op de goede werking van de gehele brandblusinstallaties moet geschieden. Elke 10 jaar moeten de bluscilinders opnieuw gekeurd worden en elke 5 jaar moeten de slangen welke de cilinders direct aan het afblaasleidingnetwerk of de verzamelleiding (manifold) koppelen vervangen worden.

Heeft u vragen, wij zijn u van dienst ! Kastblussysteem.nl   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.