KASTBLUSSYSTEEM.NL

Uw specialist in brandbeveiliging

Oplossing ruimten en kasten

Argon IG55 blussysteem

Wij leveren kwalitatief hoogstaande maar voordelige Argon (IG55) ruimteblussystemen. De samenstelling van Argon (IG55) blusgas bestaat voor 50 procent uit stikstof en 50 procent Argon. IG55 blusgas is toepasbaar in elektrische omgevingen, is niet toxisch en veroorzaakt geen ozonafbraak of broeikaseffect. Het IG55 blusgas is een Inert clean agent milieuvriendelijk blusgas. In vergelijking met FM200 en Novec ruimteblussing bereikt Argon blusgas een veel langere blusleidingafstand vanaf de bluscilinder. Dit komt doordat het Argon blusgas onder een veel hogere blusdruk uit de blusgascilinders gedreven wordt waardoor het blusgas een grotere afstand kan overbruggen. Het Argon blusgas veroorzaakt geen residu of andere schade aan kostbare en kritische elektrische componenten welke staan opgesteld in uw ICT ruimte. 

Argon blussystemen zijn vooral geschikt voor grotere computerruimten, datacenters en cybercenters. Het Argon blusgas wordt onder een opslagdruk van 200 bar of 300 bar in de bluscilinders opgeslagen. Deze hoge druk wordt bij een actieve blussing door de restrictor op de bluscilinder of op het manifold tot 60 bar gereduceerd. Wanneer er 300 bar gasbluscilinders opgesteld worden betekent dat voor het vloeroppervlak op uw ICT vloer dat er in aantal minder bluscilinders nodig zijn dan bij toepassing van 200 bar blusgas cilinders. De bluscilinders worden altijd, met een uitzondering daargelaten, in de met blusgas beveiligde ruimte opgesteld en aan de wand of in rack opstelling vastgezet. Argon (IG55) is een veilig blusgas voor mensen.

In vergelijking tot FM200 blussystemen is Argon blusgas een minder effectief blusgas. De FM200 blussystemen worden veelal toegepast in kleinere computerruimten of datacenters tot circa 200 vierkante meter. FM200 blussystemen doven een brand al bij een lage blusgasconcentratie van 5 tot 10 procent. Bij Argon blussystemen moet de blusgasconcentratie minimaal 45 tot 50 procent zijn. Bij toepassing van Argon blusgas in computerruimten of datacenters zijn aanzienlijk meer bluscilinders nodig dan bij toepassing van FM200 of Novec blussystemen. Argon laat geen enkel residu achter op kritische applicaties. Ook voor Argon blussystemen geldt dat na een actieve ruimteblussing de lege bluscilinders snel zijn te hervullen zijn omdat er in Nederland meerdere over het land verdeelde hervulstations aanwezig zijn. Bij toepassing van Argon blussystemen zijn grotere bouwkundige overdrukvoorzieningen en een groter financieel budget nodig dan bij toepassing van FM200 of Novec blussystemen. FM200 en Novec ruimteblussystemen blijken in bepaalde situaties voordeliger te zijn dan Argon blussystemen.

Ook voor Argon blussystemen geldt dat er minimaal 1 keer per jaar een preventieve controle op de goede werking van het gehele blussysteem moet geschieden. Elke 10 jaar moeten de cilinders opnieuw gekeurd worden en elke 5 jaar moeten de slangen welke de bluscilinders aan het blusgas leiding netwerk of de verzamelleiding (manifold) koppelen vervangen worden. 

Heeft u vragen, wij zijn u van dienst ! Kastblussysteem.nl   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.