KASTBLUSSYSTEEM.NL

Uw specialist in brandbeveiliging

Oplossing ruimten en kasten

Inergen IG541 blussysteem

Wij leveren u kwalitatief hoogstaande maar voordelige Inergen (IG541) ruimteblussystemen. IG541 blussystemen kunnen via een bedieningsinrichting handbediend of automatisch in werking gesteld worden. Op het blusleidingnet zijn op voorgeschreven en uitgebalanceerde afstanden blusnozzles gemonteerd. Tijdens een actieve gasblussing wordt het IG541 blusgas in verband met de hoge blusdruk verdeeld over de computerruimte ingebracht.

Inergen blusgas bestaat voor 52 procent uit stikstof, 40 procent uit argon en voor 8 procent uit koolzuurgas. Bij deze samenstelling heeft dit mengsel vrijwel dezelfde dichtheid als lucht. Inergen is een inert blusgas en is niet toxisch. Het is tevens een milieuvriendelijk blusgas, het laat na een actieve blussing geen residu achter op uw hoogwaardige ICT apparatuur. Voor eventueel tijdens een brandblussing aanwezig zijnde personeel is er geen gevaar voor verstikking. De aanwezigheid van een gering percentage aan koolzuurgas in Inergen blussystemen stimuleert de werking van de ademhaling. Wel is het zaak dat het personeel de computerruimte op het moment van brandblussing spoedig verlaat. Door de blussende werking van dit type blusgas wat zuurstofverlaging tot rond de 15 procent zuurstof is daalt het zuurstofniveau snel. Wanneer het zuurstofniveau voldoende laag is dooft de brandhaard door een zuurstoftekort. 

Net als de IG55 blussystemen wordt Inergen blusgas in speciale bluscilinders onder 200 bar of 300 bar opgeslagen. Deze hoge druk wordt bij een actieve blussing in de computerruimte door de restrictor op de blusgascilinder of op het manifold (verzamelleiding) tot 60 bar gereduceerd. De Inergen (IG541) gasbluscilinders zijn verkrijgbaar in 80m3 en 120m3 bluscilinders.

In vergelijking tot FM200 en Novec blusgas is Inergen een minder effectief blusgas. De FM200 en Novec blussystemen worden vooral toegepast in kleinere computerruimten tot circa 200 vierkante meter. FM200 en Novec blusgas doven een brand al bij een lage blusgasconcentratie van vijf tot tien procent. Bij Inergen blusgas moet de blusgasconcentratie minimaal 45 tot 50 procent zijn. Bij toepassing van Inergen blusgas in computerruimten zijn hierdoor aanzienlijk meer bluscilinders nodig dan bij gebruik van FM200 of Novec blussystemen. Inergen blusgas wordt binnen 60 sec. afgeblazen wat 50 sec. langzamer is dan Novec.

Voor Inergen blussystemen geldt dat na een brandblussing de lege bluscilinders snel te hervullen zijn omdat er meerdere over het land verdeelde bluscilinder hervulstations aanwezig zijn. Bij toepassing van Inergen blussystemen zijn niet alleen grotere bouwkundige overdrukvoorzieningen nodig maar ook een veel groter benodigd financieel budget dan bij het toepassen van een FM200 of Novec ruimteblussystemen. 

Voor alle ruimteblussystemen geldt dat er minimaal 1 keer per jaar een preventieve controle op de goede werking van het gehele blussystemen moet geschieden. Elke tien jaar moeten de bluscilinders opnieuw gekeurd worden en elke vijf jaar moeten de slangen welke de cilinders aan het afblaasleiding netwerk of de verzamelleiding (manifold) koppelen vervangen worden. 

Heeft u vragen, wij zijn u van dienst ! Kastblussysteem.nl   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.