KASTBLUSSYSTEEM.NL

Uw specialist in brandbeveiliging

Oplossing ruimten en kasten

Computerruimte doorfantest ter voorkoming weglekken blusgas tijdens brandblussing

Na een ruimtelijke gasblussing moet het blusgas minimaal 10 minuten in de ruimte stand houden om te voorkomen dat de brand door aanwezige spanningsbronnen kan herontstaan. De ICT ruimte moet voldoende gas- en lekdicht zijn.

Dit kan worden aangetoond met een doorfantest, een doorfantest berekent volgens software de lucht dichtheid van de computerruimte en voorspelt hoelang de blusgasconcentratie in deze ruimte gehandhaafd blijft. Een ventilator eenheid wordt in de toegangsdeur van de te testen ruimte geklemd. Deze draagbare module bestaat uit drukmeters,  een variabele ventilatoreenheid en een computer. De ventilator verhoogt de luchtdruk in de ruimte met kleine hoeveelheden.

De gemeten hoeveelheid lucht die toegevoegd moet worden om een kritisch drukniveau te handhaven is gelijk aan de lekhoeveelheid van de ruimte. De computer gebruikt deze informatie om de lekfactor van de ruimte te berekenen. Deze informatie wordt verwerkt in een speciaal ontwikkeld computerprogramma, welke conform de National Fire Protection Association (NFPA) ISO14520 en British Standard (BS) moet worden uitgevoerd.

Het computerprogramma is behoudend in zijn voorspellingen en gaat uit van een worst case scenario. De eerste van in totaal twee testen controleert of het blusgas stand houdt in ruimten waar 50 procent van de openingen op een laag level in wanden zit waar het blusgas langs zou kunnen ontsnappen. De tweede test controleert waar 50 procent van de openingen in muren welke zich bevinden op een hoog niveau waar bijvoorbeeld lichtere lucht (dan blusgas) kan binnendringen en het tijdens een blussing in de ruimte gebrachte blusgas zou kunnen verdringen. De doorfantest wordt herhaald terwijl de druk in de ruimte wordt verminderd. De resultaten vanuit de doorfantesten worden in een duidelijke en complete rapportage opgenomen.

De vereiste standtijd van in datacentres en computerruimten afgeblazen blusgas is gesteld op minimaal 10 minuten. Dit is de periode die genoemd wordt door voorschriften opgesteld door de NFPA (2001) en ISO14520-1:2000. Het is mogelijk om een langere test tijd dan tien minuten uit te voeren waarbij gedurende de drukperiode de mogelijkheid bestaat om de locaties van eventuele lucht lekken in de ruimte vast te stellen met behulp van rookstaven. Dit geeft u de mogelijkheid om de lekken in het datacenter of de computerruimte af te dichten waarna een definitieve en sluitende doorfantest uitgevoerd kan worden.

Optimaliseer voordat er een doorfantest uitgevoerd wordt de dichtheid van de computerruimte. Dicht gaten in wanden, vloeren en plafonds. Indien mogelijk verwijder aanwezige verlaagde plafonds. Hoe hoger de ruimte des te langer is de standtijd van het blusgas in de ruimte. Als de ruimte na de 1e test niet voldoende dicht blijkt moet deze dure test opnieuw gedaan worden.

Heeft u vragen, wij zijn u van dienst ! Kastblussysteem.nl   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.