KASTBLUSSYSTEEM.NL

Uw specialist in brandbeveiliging

Oplossing ruimten en kasten

Blussystemen en Certificering

Om verzekerd te zijn van een adequate brandbeveiliging wordt in veel gevallen een certificering van de blusinstallatie geĆ«ist. Met certificering wordt bereikt dat de blusinstallatie niet alleen tijdens de oplevering aan de eisen voldoet, maar ook bescherming biedt in de jaren na de oplevering.

Om uw bedrijfsrisico's nog beter af te dekken kan een blusinstallatie ook op verzoek van een gebouw eigenaar of de gebruiker van een gebouw worden aangebracht. Hiernaast kan een verzekeraar vanuit een verzekeringscontract opleggen dat er voldaan moet gaan worden aan een bepaalde mate van brandbeveiliging middels een automatisch gasblussysteem. Wij leggen uit wat wordt verstaan onder certificering en waarom een blussysteem conform LPS 1233 4-0 wordt gecertificeerd.

Door geaccrediteerde inspectie instellingen wordt er een plan van eisen (pve) of een basisdocument (bdb)brandbeveiliging opgesteld. Deze dienen als leidraden voor het betrekken van het juiste blussysteem. Na installatie van het blussysteem wordt er een toetsingsdocument (ook wel inspectieplan genoemd) opgesteld. In dit document worden alle relevante inspectie- en afkeur criteria met betrekking tot de installatie, installaties van derden, bouwkundige voorzieningen, het gebruik, het beheer en het onderhoud vastgelegd. De beoordeling van de gestelde eisen en de vaststelling van de inspectie en afkeur criteria vindt plaats met als referentie; voorschriften, normering, regelgeving, richtlijnen en de doelstelling. Het is de bedoeling om een optimale samenhang te bereiken met de ruimte waarin het branddetectie en blussysteem staat opgesteld.

Voor gasblusinstallaties wordt er in Nederland vaak gebruik gemaakt van de buitenlandse voorschriften zoals de CEA4007 ISO14520 of VdS norm 2093. Soms wordt er ook gebruik gemaakt van de NFPA2001 en FM ( Factory Mutual ) datasheets. De voor de activering van de blusgasinstallatie noodzakelijke brandmeldinstallatie wordt vrijwel altijd aangelegd conform de NEN 2535 editie 1996. Nadat de blusinstallatie door de gebruiker in gebruik is genomen is het voor de handhaving van het certificaat verplicht om periodieke inspecties uit te laten voeren. Dit is om na te gaan of de aanwezige blusinstallatie nog altijd in overeenstemming is met het eerder opgemaakte inspectieplan en het goedgekeurde ontwerp aan de hand van een ontwerptekening. Het ontwerp, de as-built tekeningen en het gepleegde onderhoud moeten volledig en correct in het logboek worden bijgehouden.

Alle inspectie activiteiten worden uitgevoerd op basis van de binnen de Vereniging van Inspectie Instellingen voor Veiligheid en Beveiliging (VIVB) overeengekomen inspectieregeling waaraan het inspectie protocol VVB-09 onlosmakelijk is verbonden. 

Heeft u vragen, wij zijn u van dienst ! Kastblussysteem.nl   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.