KASTBLUSSYSTEEM.NL

Uw specialist in brandbeveiliging

Oplossing ruimten en kasten

FM-200 en Novec vs Inerte blusgassen

Naast het grote voordeel dat computersystemen bieden vergrootten deze het risico op brand in uw computerruimte. Dit komt doordat er in serverracks en ICT ruimten veel warmte en daardoor hotspots worden opgebouwd door de in de kasten ondergebrachte serverapparatuur waardoor er serieuze brandrisico's in uw serverracks ontstaan. Wij adviseren u in elektrische omgevingen de FM200 en Novec blussystemen omdat deze de meeste voordelen bieden. Onderstaand geven wij u de kenmerken van het FM200 en Novec blusgas ten opzichte van Inerte blusgassen. FM200 en Novec blusgassen werken op energie onttrekking uit de brandhaard. Deze onttrekking van warmte uit de brandhaard wordt gerealiseerd door molecuul vergroting waardoor er een zuurstoftekort in de vlam ontstaat. Deze werking wordt ook wel negatief katalytisch genoemd. De werking van FM200 en Novec blusgassen berust op fysische koeling in de vlam zodat de hitte uit het vlamfront wordt verwijderd en dit direct de verbranding stopt. 

FM200 en Novec blussystemen bestempelen hun effectiviteit nogmaals door de zeer snelle blusgas uitstroom snelheid. Deze gasblussystemen drijven het blusgas in slechts 10 seconden de bluscilinder(s) uit. De Inerte blussystemen genereren een blusgas uitstroomsnelheid van 60 seconden. FM200 en Novec blussystemen vergen een veel geringere of soms zelfs geen noodzakelijke overdrukvoorziening dan ten opzichte van Inerte gasblussystemen als IG55 (argon/stikstof ) en IG-541 (Inergen). Bij aanschaf van een FM200 of Novec blussysteem hoeft u minder of niet te investeren in bouwkundige aanpassingen. Wanneer FM200 of Novec wordt ontladen maakt het de lucht schoner dan de oorspronkelijke lucht in de ruimte. 

Met deze blusgassen is het gevaar voor statische elektriciteit tijdens het uitstromen uitgesloten omdat er geen vloeistof door de blusleiding stroomt. Het soortelijk gewicht van deze beide blusgassen is bijna gelijk aan dat van lucht wat het mogelijk maakt het blusgas gedurende een lange tijd (standtijd) in de gebluste ruimte te handhaven. Branduitbreiding moet worden voorkomen. Voor alle blussystemen geldt dat het afgeblazen blusgas minimaal 10 minuten in de betreffende ruimte stand moet houden om een efficiĆ«nte blussing te bewerkstelligen. Bij hoge temperaturen produceren FM200 en Novec blusgassen geen ontledingsproducten. Bij een brandblussing met het FM200 of Novec blusgas blijven uw personeel en al uw kritische ICT systemen volledig operationeel. Vergeleken met Inerte gasblussystemen vergen FM200 en Novec blusgassystemen veel minder bluscilinder opstelling ruimte omdat er meestal slechts 1 blusgascilinder nodig is wat u kostbare ICT m2 oplevert. 

FM200 en Novec blusgas biedt vele voordelen waar een quick acting systeem met lage Total Cost of Ownership vereist is. FM200 en Novec blusgassen zijn voor mensen en kostbare kritische systemen volledig veilig. Bij de voor blussystemen geldende blusgas ontwerpconcentraties is voor eventueel aanwezig personeel, direct na een actieve blussing, een veilige verblijfstijd in de met blusgas beveiligde ruimte van vijf minuten toelaatbaar geacht. Voor alle blusgassen zijn namelijk grenswaarden bepaald die een indicatie geven van de concentraties clean agent blusgas in de lucht waarbij de invloed op het menselijk lichaam merkbaar wordt. Deze waarden worden LOAEL en NOAEL genoemd. De LOAEL waarde is de laagste grens waarboven een nadelig effect merkbaar wordt. In de NFPA 2001 worden  worden normtijden gegeven voor de maximale blootstelling duur bij toenemende blusgas concentraties. Voor de meeste blusgassen bedraagt deze normtijd bij de LOAEL waarde maximaal 5 minuten. Bij hogere blusgas concentraties gelden tijdens actieve brandblussing kortere verblijfstijden in de met blusgas beveiligde ruimte. Novec blusgas is de beste oplossing omdat het natuurlijke afbraakproces in onze atmosfeer van dit blusgas slechts 3 tot 5 dagen duurt. 

Heeft u vragen, wij zijn u van dienst ! Kastblussysteem.nl   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.