KASTBLUSSYSTEEM.NL

Uw specialist in brandbeveiliging

Oplossing ruimten en kasten

Brandrisico's en bekabeling

Brand in een computerruimte of datacenter is een groot probleem. Als een bestaande computerruimte voorzien is van een niet goed op dergelijke incidenten voorbereid bekabeling systeem is de ellende en schade achteraf niet te overzien. 

In moderne gebouwen vormen de grote hoeveelheden kabels een aanzienlijk brandrisico. Dit vanwege het grote volume kunststof en het feit dat kabels door alle compartimenten heen worden gemonteerd. Zelfs een kleine brand in de bekabeling, bijvoorbeeld ontstaan door overbelasting, kan grote gevolgen hebben. Brandende kabelmantels produceren zeer giftige rook en toxische gassen. Dit kan risico's voor de mensen in de computerruimte en het gebouw opleveren en grote schade veroorzaken. Door in de ontwerpfase van een nieuw te bouwen, te verbouwen of te renoveren computerruimte te kiezen voor de juiste kabels worden brandrisico’s beperkt. Hierdoor zal tevens de schade omvang in de computerruimte geringer zijn. 

Brandveiligheid van bekabeling en het belang van goede kabeldoorvoeren in serverruimten en datacenters worden regelmatig over het hoofd gezien. NEN1010 is een belangrijke norm voor brandveiligheid. Vaak wordt vergeten dat bij deze norm de elektrotechnische installatie centraal staat en niet de bekabeling. Door te voldoen aan deze norm voorkomen we dat er een mogelijke brand in een elektrotechnische installatie kan ontstaan. Een brand kan elders ontstaan en vervolgens van buitenaf de computerruimte met daarin al uw kritische ICT apparatuur bedreigen.

Halogeenvrije kabels bieden bescherming van dataoverdracht onder extreme omstandigheden. Deze kabels zijn toepasbaar in stationaire applicaties en hebben een conventionele kabelopbouw. De speciale halogeenvrije buitenmantel is bestand tegen UV en werkt brandvertragend. De halogeenvrije kabels worden toegepast in gebouwinstallaties voor bijvoorbeeld de energievoorziening, verlichting, datanetwerk, communicatie en klimaatregeling. De halogeenvrije kabels produceren bij brand minder zoutzuur en koolmonoxide dan conventionele kabels. Dit is belangrijk voor de veiligheid van personen, maar is ook gunstig voor het beperken van (gevolg)schade in de computerruimte.

Heeft u vragen over blussystemen, wij zijn u van dienst!  Kastblussysteem.nl   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.