KASTBLUSSYSTEEM.NL

Uw specialist in brandbeveiliging

Oplossing ruimten en kasten

Zuurstofreductiesystemen en hun blussende werking

Zuurstofreductiesystemen zijn de innovatie op het gebied van brandbeveiliging in computerruimten en datacenters waar downtime absoluut ontoelaatbaar is. Groot voordeel van een zuurstofreductiesysteem is dat er in uw centrale ICT omgeving nooit een brand kan ontstaan en u verliest geen kostbare ruimte aan forse rijen opstellingen met benodigde gasbluscilinders.

Een automatisch gasblussysteem is re-actief, het bestrijdt de brandhaard wanneer een beginbrand zich al heeft ontwikkeld. Dit zuurstofreductiesysteem is daarentegen pro-actief. Het voorkomt dat er bijvoorbeeld in een computerruimte brand kan ontstaan doordat het zuurstofniveau permanent op een onbrandbaar niveau (17% en lager) wordt gehouden. Het percentage aan zuurstof in onze normale omgevingslucht is circa 20,8% tegen 79,2% stikstof. Om tot een onbrandbaar niveau te komen vergt het dus maar weinig extra stikstof.

Stikstof is een Inert blusgas en het wordt door keurende instanties en inspectiebureaus volledig erkend bij toepassing voor automatische brandbestrijding in datacenters en computerruimten. Stikstof (n2) is in geen enkele concentratie giftig en het is volstrekt veilig voor het milieu. Er is bij toepassing van een Inert blusgas dus geen sprake van nadelige effecten zoals bijv. het broeikaseffect. In de met zuurstofreductie beveiligde ruimte worden hoogwaardige zuurstofsensoren gemonteerd die continue en zeer nauwkeurig het zuurstofgehalte in de beveiligde ruimte meten. De eventuele niet voldoende luchtdichte plaatsen in wanden, plafonds en vloeren van de beveiligde ruimte worden door een lichte overdimensie van de stikstofgenerator gecompenseerd. Stikstof generatoren zijn modulair uit te breiden naar een N+1 of 2N footprint waarmee u de bedrijfscontinuĆÆteit van uw ICT processen meer zeker stelt.

Wij leveren zuurstofreduceersystemen voor alle toepassingen. Van datacenter, computerruimte, musea archieven tot en met complete warehouses. In iedere toepassing worden de zuurstofreductie systemen in representatieve en moderne behuizingen met gebruiksvriendelijk bedienpaneel ondergebracht. Wanneer de stikstofgenerator in een technische ruimte bijgeplaatst wordt kan deze eventueel zonder behuizing worden opgesteld. Om een nog efficiĆ«nter zuurstofreductieproces te bewerkstelligen kan het per situatie goed zijn om met een deursluis te gaan werken om onnodig stikstof verlies te voorkomen. Andere dan zuurstof in te zetten sensoren zijn de temperatuur- en koolzuurgas sensoren. Door in de met zuurstofreductie beveiligde ruimte permanent het zuurstofgehalte rond 17 procent te houden wordt een zeer hoog brandveiligheidsniveau gewaarborgd. Een zuurstofreductie systeem is te koppelen aan gebouwgebonden conventionele detectie en lokaal opgestelde aspiratie rookdetectie systemen. Wij bieden u ook redundante systemen, dit betekent dat wanneer het 1e systeem uitvalt, het 2e standby systeem welke met een gelijke capaciteit is uitgerust het volledige zuurstofreductieproces overneemt.

Heeft u vragen, wij zijn u van dienst ! Kastblussysteem.nl   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.