KASTBLUSSYSTEEM.NL

Uw specialist in brandbeveiliging

Oplossing ruimten en kasten

Brandblussing en sprinklerinstallaties

Een sprinklersysteem is een gebouwgebonden watergestuurde brandblusinstallatie welke de hitte afkomstig van een brand detecteert, signaleert, doormeld, beheerst en automatisch blust. Op de sprinklerbuizen welke direct onder (verlaagde) systeemplafonds worden gemonteerd bevinden zich de sprinklerkoppen. Voor iedere situatie en gebouwtoepassing zijn sprinklerkoppen beschikbaar welke worden geleverd in diverse temperatuurgradaties. Sprinklersystemen zijn vooral bestemd voor het bestrijden van oppervlaktebranden en mede doordat sprinklerinstallaties zeer lokaal werken houden deze een brand goed onder controle.

Voor ieder type brandgevaar is er een sprinklersysteem op maat. Er kan tot op de graad nauwkeurig worden bepaald bij welke temperatuur een sprinklerkop wordt geactiveerd. We stemmen de hoeveelheid sproeiwater af op de situatie. Circa 100 liter water versproeiing per minuut is gebruikelijk. Er bestaan ook sprinklerkoppen welke zelfs 400 liter water p/ minuut versproeien. 

Nat sprinkler systeem: alle leidingen van het systeem zijn continu met water gevuld en zodra de brand wordt gedetecteerd start de sprinklerinstallatie onmiddellijk met het sproeien van water.

Droog sprinkler systeem: dit systeem is bestemd voor toepassing in ruimten waar het kan vriezen. Alle leidingen zijn gevuld met droge lucht en zodra de brand wordt gedetecteerd gaat de hoofdklep open waardoor de sprinklerbuizen met bluswater vollopen en het water versproeid wordt.

Pre-action sprinkler systeem: dit is een droog systeem en vooral bestemd voor ruimten met meer dan gemiddelde gevoeligheid voor waterschade. Zodra de hitte van een brand wordt gedetecteerd lopen de leidingen vol. Breken er vervolgens  meerdere ampullen van sprinklerkoppen binnen één sectie dan wordt er gesproeid. Bij dit sprinklersysteem wordt er bij onverhoopte beschadiging van 1 ampul niet gesproeid.

Deluge systeem: dit wordt ook wel een zondvloed sprinklersysteem genoemd en bij het in werking treden komen alle sprinklerkoppen gelijktijdig in werking. Dit systeem is bestemd voor toepassing in situaties waarbij een brand zich extreem snel kan uitbreiden zoals in publieke ruimten (bijvoorbeeld in theaters).

De signalering van sprinkler activatie kan via een water aangedreven alarmbel en of via de sprinkler- of brandmeldcentrale in het gebouw aan de gebruikers worden gemeld. Hiernaast wordt er tevens naar een instantie als een Particuliere Alarm Centrale (PAC) of Regionale Brandmeld Alarm Centrale (RBAC) doorgemeld. De sprinklerkoppen zijn voorzien van een smeltzekering van glas of soldeer dat bij het bereik van een bepaalde temperatuur stuk springt. Direct hierna wordt het bluswater, vanuit de sprinkler door de spreiplaat welke zich op de sprinklerkop bevindt, over de te blussen sectie verdeeld. Sprinklers zijn verkrijgbaar voor verschillende temperatuuromgevingen waarbij de temperatuurindeling door een kleurcode wordt aangegeven. De meest geїnstalleerde sprinklerkop is de rode welke al bij 68 graden Celsius barst.

Door de sprinklerkop sproeit het bluswater rondom onder het plafond. Dit is zeer gunstig omdat bij een brand de hete gassen zich tegen het plafond bevinden. Door niet alleen de brand te blussen maar ook deze hete gassen met water af te koelen wordt de situatie snel veiliger. Er zijn verschillende waterbronnen welke voor een sprinklerinstallatie als voeding kunnen dienen. Hierbij valt te denken aan open water, een reinwaterkelder, een vijver of een druktank. De watervoorziening heeft doorgaans voldoende water om, afhankelijk van de gevarenklasse waarin de te beveiligen ruimte is ingedeeld, de sprinklerinstallatie 60 tot 90 minuten of langer te kunnen voeden. Veel sprinklerinstallaties zijn voorzien van een door een elektromotor of dieselmotor aangedreven sprinklerpomp. Soms is er een aansluitmogelijkheid voor de brandweer zodat deze de watervoeding met eigen pompen kan voortzetten. 

Sprinklers hebben in de loop der jaren hun degelijkheid vele malen bewezen. De overlevingskansen bij brand in een gebouw dat is voorzien van een sprinklerinstallatie zijn vele malen groter dan in een gebouw waarin zich geen sprinklerinstallatie bevindt. In Nederland wordt het Voorschrift voor Automatische Sprinklerinstallaties (VAS) gebruikt. Sprinklerinstallaties geïnstalleerd volgens de Amerikaanse FM en NFPA voorschriften komen in Nederland ook regelmatig voor bij het tegen brand beveiligen van fabrieken, distributiecentrale en opslag gebouwen. De reden hiervan is dat FM en NFPA voorschriften beter aansluiten op de huidige stand van de sprinklertechniek dan de VAS voorschriften dat doen. 

Heeft u vragen, wij zijn u van dienst ! Kastblussysteem.nl   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.