KASTBLUSSYSTEEM.NL

Uw specialist in brandbeveiliging

Oplossing ruimten en kasten

Nieuwe Europese regels voor F-gassen hebben een grote impact op brandblussystemen die gebaseerd zijn op HFC-gassen.

 

De Europese F-gassenverordening heeft betrekking op het beheersen van het gebruik van gassen die de opwarming van de aarde veroorzaken, dit zijn gassen zoals HFC’s, PFC’s en SF6. In de reguliere ruimtelijke brandblussystemen vindt u deze bovenomschreven gassen als blusmiddel in blusflessen.

De F-gassenverordening is een belangrijk onderdeel van het terugdringen van emissie van deze gassen in de wereld. Het is van belang dat emissie van deze gassen wordt teruggedrongen omdat deze gassen opwarming van de aarde veroorzaken, vele duizenden malen erger dan CO2 (per kg).

Alle Europese lidstaten zijn het erover eens dat een reductie van emissie van deze F-Gassen belangrijk is. Er zijn al lidstaten zoals Denemarken en Oostenrijk die meer stringente regels hanteren waarbij bepaald is dat import, verkoop en gebruik van F-gassen bij zowel nieuwe of gebruikte blusmiddelen is uitgesloten.

Wat betekent dit in de praktijk voor de gebruikers?

De emissie van gassen waarin HFC’s, PFC’s en SF6 voorkomen zal binnen 15 jaar moeten worden gereduceerd tot minimaal 79%. Het meest voorkomende F-gas is HFC-227ea, ook wel bekend onder de handelsnaam FM-200, een andere variant is Aerosolgas. Aan gebruikers zal geadviseerd worden om deze gassen te vervangen bij storingen of onderhoud aan bestaande blusinstallaties en bij nieuwe installaties wordt geadviseerd een alternatief gas te gebruiken. De productie van F-gassen zal teruggedrongen worden, bestaande blusflessen zullen niet meer hervuld kunnen worden.

Wat zijn de effecten van deze maatregelen?

 

·         Afnemende productie van F-gassen zoals FM-200 en Aerosol in Europa

·         Lagere beschikbaarheid binnen 5 jaar, daarna afname van de productie

·         Prijsverhoging ten gevolge van lagere productie en afnemende vraag naar F-gassen

 

Wat adviseert Kastblussysteem.nl?

Wij adviseren u om Novec1230-gas te gebruiken, het nummer 1 milieuvriendelijke gas dat opwarming van de aarde tegengaat. Vervang indien nodig de F-gassen FM-200, Aerosol en andere F-gassen.. Ongeacht dat wij het afraden om bij nieuw te leveren systemen F-gassen toe te passen, kunt u bij ons, als uw klant dit met nadruk wenst, nog steeds blusflessen met FM-200-gas aanschaffen. Wij garanderen u dat wij, voor de systemen die reeds in gebruik zijn, nog 5 jaar lang het FM-200-gas kunnen leveren.

Het afbouwen van de productie en het reduceren van de emissie van F-gassen betekent niet dat per direct de productie van deze gassen wordt gestopt!

Iedereen wil zijn steentje bijdragen aan een betere milieu en het tegengaan van opwarming van de aarde, voor nu en later.