KASTBLUSSYSTEEM.NL

Uw specialist in brandbeveiliging

Oplossing ruimten en kasten

Brandrisico's en preventie

Bouwkundige brandbeveiliging in computerruimten, datacenters en Telecom ruimten is de laatste jaren een steeds belangrijker issue geworden. Adequate preventieve maatregelen zijn van het grootste belang om de gevolgen van een brand in een computerruimte of datacenter zo klein mogelijk te houden. Doorvoeren, voegen en openingen in wanden en plafonds mogen de originele brandwerendheid van de computerruimte niet aantasten. Hierom moeten aanwezige openingen afgedicht worden conform brandnormen NEN EN 1366-3 en 1366-4. Een veel gehoorde term is brandcompartimentering wat staat voor het verdelen van grote ruimten in kleinere compartimenten om de kans op branddoorslag en brandoverslag naar aangrenzende compartimenten te minimaliseren. Evenals hotspots en statische elektriciteit die ook een bedreiging vormen voor de brandveiligheid moet om gedacht worden.

Het voldoende brandwerend afdichten van uw computerruimte zorgt ervoor dat giftige gassen en de ontstane rook bij brand de computerruimte niet kunnen binnendringen.

Een kilo verbrand PVC materiaal veroorzaakt 5800m3 zeer giftige rook die de goede werking van uw serverapparatuur en ICT infrastructuur direct of op den duur nadelig zal gaan beïnvloeden.

Ook als er geen zichtbare openingen in de bouwkundige constructie van de computerruimte zijn kunt u in geval van een brand voor onaangename situaties komen te staan. Bekabelingen en installatieonderdelen kunnen gaan smelten, vervormen of verbranden waardoor er alsnog een opening ontstaat en er zuurstof bij de brandhaard komt. Bij een door brand ontstane opening kan het eventueel opgestelde automatische blussysteem dat berekend is op de m3 inhoud van de ICT ruimte zijn blussende werking niet effectief verrichten omdat het blusgas door de opening de computerruimte uit wordt geblazen.

Verzekeraars verwachten een goede instandhouding van brandcompartimenten. Indien na een brandcalamiteit blijkt dat er niet aan de minimale eisen is voldaan kan dat gevolgen hebben voor het duurder worden van uw verzekeringspremie. 

Heeft u vragen, wij zijn u graag van dienst ! Kastblussysteem.nl   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.